Projecten  • EO-Weijersprijs 2011-2012


  • Juridische ondersteuning
    Met enige regelmaat wordt Landslide gevraagd om in het kader van een juridische procedure op het gebied van water & milieu deskundigheid in te brengen. Dat kan op verschillende manieren en op verschillende momenten. Sleutelwoord hierbij is overleg, maatwerk en kennis van zaken. Recent werd ondersteuning bij een Raad van State procedure verleend.

  • Venherstel
    Het herstellen van het watersysteem rond (oude) vencomplexen is een leuke, maar om complexe aangelegenheid. Door Landslide werd voor het Langven-complex in Best een geohydrologisch veldonderzoek in combinatie met monitoring uitgevoerd. De resultaten daarvan bieden houvast om het watersysteem te kunnen verbeteren. De voor dit project opgedane specialistische kennis is waardevol en wordt inmiddels bij vergelijkbare projecten ingezet.

  • Conceptueel model


  • Integrale ruimtelijke plannen ('van paardenwei en archeologisch onderzoek naar bouwen')


[pagina 1 van 6]    Volgende pagina »

Landslide milieu-adviesbureau | Sint Antoniusweg 12 | 5684 LX Best | 0499-378706 of 06-10183576 | contact@landslide.nl