Landslide milieu-adviesbureau

Landslide is een internationaal opererend milieu-adviesbureau. Veel projecten en vraagstukken zijn water gerelateerd. Zo worden al meer dan 10 jaar projecten uitgevoerd op het gebied van beekherstel, ecologische verbindingszones, infiltratieadviezen en grondwatermodellering.

Deskundige partij

Daarnaast verricht Landslide onderzoek naar de doorlatendheid van de bodem, ondersteunt als onafhankelijke en deskundige partij bij juridische geschillen en voert werkzaamheden uit voor (internationale) bedrijven, golfbanen, sportverenigingen (hockeyclubs), natuurbeschermingsorganisaties, waterschappen en gemeenten.

Cursussen

Landslide verzorgt diverse keren per jaar de cursussen geohydrologie, drainagetechnieken en waterwerken. Voor scholen worden op maat gemaakte voorlichtingsbijeenkomsten en veldbezoeken georganiseerd en begeleid. Tenslotte is Landslide actief betrokken bij de oprichting van het internationale kennisplatform “Beëindigen industriële waterwinningen in stedelijk gebied” en diverse onderzoeksprojecten (haalbaarheidsstudies).

Uitdagingen waarbij Landslide milieu-adviebureau maatwerk, kennis, creativiteit en enthousiasme telkens weer samenbrengt.

Landslide milieu-adviesbureau | Sint Antoniusweg 12 | 5684 LX Best | 06-10183576 | contact@landslide.nl