Projecten

 • Beëindigen industriële waterwinningen in stedelijk gebied
  Steeds meer, veelal grote, waterwinningen in stedelijk gebied kunnen of moeten worden beëindigd. Als gevolg hiervan stijgt het grondwaterpeil en kan grote overlast ontstaan voor mens, dier en omgeving. Op welke wijze is deze overlast op te lossen? Welke creatieve ideeën zijn er of moeten nog ontwikkeld worden? Welke partijen spelen daarbij een rol? Landslide milieu-adviesbureau is initiatiefnemer om samen met onder meer het Water Governance Centre (WGC) en subsidieadviesbureau ABJS een (internationaal) kennisplatform op te richten. Een eerste belangrijke stap op weg naar dit platform wordt gezet op 6 februari 2013.

 • EO-Weijersprijs 2011-2012
  Inhoudelijk en creatief tegelijkertijd. Adviesbureau S.A.B. Arnhem B.V. en Landslide milieu-adviesbureau hebben in 2011 - 2012 gezamenlijk de originele inzending "Nait soezen moar doun!" verzorgd voor de Eo-Wijers prijsvraag voor de veenkoloniën. Op 22 maart 2012 werd uit 36 inzendingen de winnaar van de prijsvraag bekend gemaakt. Een unieke ervaring om met een klein en enthousiast ontwerpteam gebiedsgericht aan de spreekwoordelijke slag te gaan. Onmisbare en belangrijke projectervaring, die ook voor andere projecten bruikbaar is.

 • Juridische ondersteuning
  Met enige regelmaat wordt Landslide gevraagd om in het kader van een juridische procedure op het gebied van water & milieu deskundigheid in te brengen. Dat kan op verschillende manieren en op verschillende momenten. Sleutelwoord hierbij is overleg, maatwerk en kennis van zaken. Recent werd ondersteuning bij een Raad van State procedure verleend.

 • Venherstel
  Het herstellen van het watersysteem rond (oude) vencomplexen is een leuke, maar om complexe aangelegenheid. Door Landslide werd voor het Langven-complex in Best een geohydrologisch veldonderzoek in combinatie met monitoring uitgevoerd. De resultaten daarvan bieden houvast om het watersysteem te kunnen verbeteren. De voor dit project opgedane specialistische kennis is waardevol en wordt inmiddels bij vergelijkbare projecten ingezet.

 • Conceptueel model


 • Integrale ruimtelijke plannen ('van paardenwei en archeologisch onderzoek naar bouwen')


[pagina 1 van 6]    Volgende pagina »

Landslide milieu-adviesbureau | Sint Antoniusweg 12 | 5684 LX Best | 06-10183576 | contact@landslide.nl